Injekcijos apsauga

Injekcijos apsauga sukurta, siekiant sumažinti personalo gama spinduliuotės poveikį švirkščiant radiofarmacinius preparatus (RFP).

Ekvivalentas švino apsaugai, Pb – 2,5 mm.

Švirkšto tūris (insulinas) – nuo 2 ml. iki 10 ml.

Apsaugoje nuo injekcijos yra švino stiklo matymo langas, skirtas vizualiai kontroliuoti radiofarmacinio preparato buvimą švirkšte. Viršutinėje apsauginio korpuso dalyje yra spaustukas švirkštui pritvirtinti radiofarmaciniu preparatu. Spaustukas pritvirtina švirkštą apsauginiame cilindre.