AKTYVIŲJŲ DUJŲ KOMPRESIJOS SISTEMA

  • Elektros spinta
  • Mažos priežiūros kompresorius
  • Buferinis bakas
  • Sandėliavimo bakai 350 litrų prie 15 barų

Aktyvioji dujų suspaudimo sistema gali būti įtraukta į karšto kameros konfigūraciją. Jis skirtas saugoti radioaktyviai užterštą išmetamą orą buferiniuose rezervuaruose, kad jis suirtų. Ištraukiamas oras gali būti surinktas iš vienos ar kelių karštų kamerų.

Sistema gali būti prijungta prie Von Gahlen sintezės ir R&D karštųjų kamerų, yra valdoma plc ir paprasta naudoti. AGC sistemą galima valdyti per karštosios kameros sąsają. Jame įrengtos kelios saugos priemonės, neleidžiančios užteršto oro patekti į atmosferą.